17

Programová oblast č. 2: Biodiverzita a ekosystémové služby

Název projektu 

Příjemce grantu 

Partner projektu 

Grant (Kč)

Zvyšováním povědomí veřejnosti 

Hnutí DUHA – Friends of 

Hnutí DUHA – Sedmá generace

 

9 680 781

k lepší ochraně biodiverzity v ČR 

the Earth Czech Republic 

  

Hnutí DUHA Olomouc

  

  

Lipka – školské zařízení 

  

pro environmentální vzdělávání

  

Brno, příspěvková organizace

  

  

Masarykova univerzita

  

  

Naturvernforbundet

Sdílení zkušeností a spolupráce 

Hnutí DUHA – Friends of 

Naturvernforbundet

 

381 920

v oblasti monitoringu velkých šelem the Earth Czech Republic

Monitoring stavu evropsky 

Agentura ochrany přírody 

Česká společnost ornitologická

 

15 879 995

významných druhů rostlin 

a krajiny České republiky

a živočichů a druhů ptáků 

 

Česká zemědělská

v soustavě Natura 2000 

 

univerzita v Praze

Conference on Mapping and 

Agentura ochrany přírody 

Miljødirektoratet

 

92 312

Assessment of Ecosystems and 

a krajiny České republiky

their Services: účast AOPK ČR

Příroda, koho to zajímá? 

Beleco, z.s. 

Fórum ochrany přírody, z. s.

 

15 200 804

  

  

GRID-Arendal

  

  

PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o.

Výchova a podpora vzdělanosti 

Mendelova univerzita 

Lipka – školské zařízení

 

9 039 443

v oblasti významu lesních 

v Brně 

pro environmentální vzdělávání

ekosystémů a podmínek  

 

Brno, příspěvková organizace

pro zachování jejich diverzity

Legenda

partner z Norska

partner z Islandu

partner z jiných zahraničních zemí

partner z České republiky

doprovodná aktivita projektu, 

která rozšiřuje spolupráci 

s partnery z Norska a Islandu