Závěrečná konference CO

2

 ligy v Brně. 

Foto Archiv ZO ČSOP Veronica

Projekt v číslech

metodika pro zpracování analýzy zranitelnosti 
komunit a území 

videozáznamů přednášek ze seminářů / 6700 zhlédnutí 

vystavení unikátní expozice MAREK – Mobilní Autonomní 
REsilientní Kontejner

 regionálních seminářů ve venkovských oblastech / 
186 účastníků

 identifikovaných hrozeb a připravených karet 
pro hodnocení zranitelnosti

 regionů spolu s experty zpracovalo analýzu 
zranitelnosti svého území

škol úspěšně dokončilo všech 5 kol celostátní 
soutěže CO

2

 liga

 zhlédnutí výukových videí pro školy

1

5

17

10

21

24

31

4 100