Rak říční 

(Astacus astacus). 

Foto Eva Svobodová 

Projekt v číslech

monitorovaných druhů raků (2 původní, 3 nepůvodní)

sledovaných evropsky významných lokalit /  
110 monitorovaných míst

provedených odběrů a analýz vzorků vody

provedených sledování a sčítání raků

vzorků tkání raků odebráno a analyzováno

semináře k projektu / celkem 70 účastníků

přednášek / celkem přes 800 posluchačů

 informačních cedulí umístěných v terénu

přístupů na internetové stránky za dobu řešení projektu

5

13

436
110
308

2

17
36

66 000