Projekt v číslech

partnerských organizací včetně MŽP, které se podílely
na realizaci projektu

mokřadů mezinárodního významu, v nichž byl v rámci
projektu sledován a hodnocen ekologický stav 
a stav biodiverzity

norských účastníků studijní cesty na projekty revitalizací 
mokřadů v České republice (říjen 2014)

účastníků studijní cesty zaměřené na osvětu 
a vzdělávání a management mokřadů severního 
Norska (září 2015)

účastníků mezinárodní konference Wetlands in Agricultural 
Landscapes, State and Perspectives in Europe pořádané 
v rámci projektu

spotů o českých mokřadech mezinárodního významu

 film o mokřadech

databáze mokřadů České republiky na portálu Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR

8

14

15

18

170

14

1
1

Bražecké Hliňáky, mokřady Doupovských hor. 

Foto Libuše Vlasáková