Česko-norská diskuze nad geologickou 

mapou na lokalitě potenciálního 

budoucího geologického úložiště CO

2

.

Foto: Vít Hladík, ČGS