mil. Kč určených na financování projektů v otevřené výzvě

podpořené žádosti v otevřené výzvě – 

100% úspěšnost v získání grantu

113

4

Program v číslech

3

projekty realizované ve spolupráci s norskými partnery

8

českých subjektů (včetně příjemců grantů) zapojených 

do realizace projektů

Dynamická aparatura, vyvinutá 

a používaná k experimentům se 

superkritickým CO

2

 v laboratořích 

ÚJV Řež, a.s. Foto: ÚJV Řež, a.s.