O programu

Klima patří mezi rozhodující atributy života 

na naší planetě. Naše podnebí ovlivňuje 

řada krátkodobých i dlouhodobých faktorů, 

které člověk může, či nemusí být schopen 

ovlivňovat. Jedním z negativních vlivů,  

jež lidstvo může do značné míry ovlivnit,  

a tak přispět k ochraně klimatu pro budoucí 

generace, je množství skleníkových plynů  

v atmosféře.