Prostřednictvím 

EHP a Norských fondů 

přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko  

ke snižování ekonomických a sociálních  

rozdílů v Evropském hospodářském  

prostoru a k posílení bilaterálních vztahů  

s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, východní  

a jižní Evropě. EHP a Norské fondy patří mezi 

dotační tituly, které kladou důraz na sdílení  

a výměnu zkušeností mezi partnery.

Česká republika rozdělila v programovacím 

období 2009–2014 přibližně

 3,5 mld. Kč, které 

směřovaly do řady oblastí. Mezi nimi byla 

podpořena i 

oblast zachycování a ukládání CO

2

 

(Carbon Capture and Storage – CCS) zacílená 

na

 zmírňování klimatické změny.