Kontakty

Ministerstvo financí – Zprostředkovatel programu
czp@mfcr.cz

Ministerstvo životního prostředí – Partner programu
www.mzp.cz

Říjen 2017

mil. Kč v letech 2015–2017

projekty a dalších více než 20 bilaterálních iniciativ

4

118  

za více než

#Inspirace&Spolupráce

Administrativa, která se vyplatí!

Foto na obálce: Dolní Antilopí kaňon, 
Arizona, USA. Foto: Václav Novotný

www.eeagrants.cz

www.norwaygrants.cz