24

ČGS společně s IRIS prezentovaly svůj projekt a jeho výsledky na 

78. výroční 

konferenci EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) ve Vídni 
(Rakousko, červen 2016) a dále na konferenci 

CO

2

GeoNet Open Forum v Benátkách 

(Itálie, květen 2016), kde zároveň zorganizovaly přidružený půldenní workshop 
CO

2

 Storage Pilot Projects in Europe, zaměřený na představení a diskuzi výsledků 

REPP-CO2 a na prohloubení spolupráce s dalšími probíhajícími i připravovanými 
pilotními projekty ukládání CO

2

 v Evropě. ČVUT pak ve spolupráci se SINTEF ER 

připravilo studii, ze které bude vytvořen návrh projektu (žádosti o grant)  
pro možnou budoucí spolupráci v rámci nově formovaného Inovačního fondu EU, 
navazujícího na program NER300 či v rámci dalších schémat podpory výzkumu  
a vývoje v EU (OPVVV, Horizon 2020 atd.).

Dvě ze tří bilaterálních setkání podpořil zprostředkovatel (MF) i partner (MŽP) 
programu CZ08 svou organizační záštitou a účastí. Rovněž je nutno ocenit 
spolupráci ze strany Research Council of Norway.

Informace o projektech byly rovněž publikovány v mezinárodních odborných 
časopisech jako např. Energy Procedia, Environmental Earth Sciences, Przeglad 
geologiczy, aj.

Prezentace výsledků 

projektu REPP-CO2 

na konferenci GHGT-13 

v Lausanne. Foto: Vít Hladík

Prezentace výstupů 

projektu Studie pilotních 

technologií CCS pro uhelné 

zdroje v ČR na konferenci 

GHGT-13,S. Roussanaly 

a R. Anantharaman 

(SINTEF ER). Foto: Václav 

Novotný