23

Podpora bilaterální spolupráce

Podpora bilaterální spolupráce byla umožněna již v rámci rozpočtů projektů, kde 
3 ze 4 projektů měly norského partnera zapojeného do realizace. Tato spolupráce 
představovala především zapojení do řešení konkrétních výzkumných aktivit 
v rámci projektu, včetně projektových setkání, pracovních bilaterálních workshopů, 
seminářů, odborných exkurzí a dále účastí na mezinárodních konferencích, a to jak 
v České republice, tak i v Evropě a USA.

Navíc Program CZ08, tak jako i jiné programy, zahrnoval i Fond na podporu 
bilaterální spolupráce na programové úrovni. V rámci alokace 5,1 mil. Kč byly 
podpořeny další aktivity realizovaných projektů zacílené především na další rozvoj 
bilaterální a mezinárodní spolupráce a zároveň na propagaci výstupů projektů 
Programu CZ08.

Podpořena byla společná účast s partnery na významných mezinárodních 
konferencích, ve třech případech spojených s dalšími bilaterálními setkáními, 
semináři a workshopy, jako například:

8

th

 Trondheim Conference on CO

2

 Capture, Transport and Storage (TCCS-8) 

 v Trondheimu (Norsko), červen 2015

International Pittsburgh Coal Conference v Pittsburghu (USA), říjen 2015

13

th

 Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-13) 

 a bilaterální seminář 

Cooperation between forerunner and follower countries 

in CCS research: The example of Norway and the Czech Republic v Lausanne 
(Švýcarsko), listopad 2016 

9

th

 Trondheim Conference on CO

2

 Capture, Transport and Storage (TCCS-9) 

 a setkání v Trondheimu (Norsko), červen 2017.

Prohloubení spolupráce bylo podpořeno i formou čtyř krátkodobých stáží 
výzkumníků ČVUT u SINTEF ER v Trondheimu (Norsko), během kterých 
spolupracovali na řešení specifického dílčího úkolu v kooperaci s mentory/
konzultanty SINTEF ER a NTNU Trondheim, a to včetně možnosti využití 
technologického zázemí obou norských institucí.