Projekt v číslech:

1

2

93

norský partner projektu

typy naučných odborných výstav k problematice CCS 

(putovní výstava a výstava ve VIDA! science centru)

17

tematických workshopů a exkurzí k CCS

informačních seminářů pro subjekty veřejné správy 

a besedy s veřejností

5

1

blokový předmět o CCS pro studenty MU

soutěž pro střední školy

výuková laboratoř CCS zřízená na PřF MU

1

1

přednášek pro SŠ/ZŠ

Vernisáž putovní výstavy ve Hvězdárně 

a planetáriu Brno, 16. 4. 2015. 

Foto: Ema Wiesnerová