14

„REPP-CO2 byl vynikající projekt, který nám umožnil využít naše znalosti  
a dovednosti pro výzkum vzrušujícího a geologicky náročného ložiska LBr-1  
v České republice. Byl pro nás i možností učit se od našich českých partnerů  
a vytvořil fantastické příležitosti pro spolupráci a sdílení znalostí. Zorganizovali 
jsme několik společných akcí, publikovali společné odborné články a spolu  
s ČGS pokračujeme ve spolupráci v projektu H2020 ENOS (Enabling On-shore 
CO

2

 Storage in Europe). Těšíme se na příležitost pracovat opět spolu s českými 

partnery v příštím kole Norských fondů!“

Roman Berenblyum, ředitel výzkumu intenzifikace těžby ropy, IRIS

„Možnost spolupráce na projektu REPP-CO2 byla pro naši instituci neocenitelná. 
Díky projektu jsme mohli realizovat řadu zajímavých laboratorních testů, které 
bychom za jiných okolností provedli jen velmi obtížně. Výsledky, kterých jsme 
dosáhli, např. při výzkumu vytěsňování ropy pomocí CO

2

, měly pozitivní ohlas  

u norské spoluřešitelské organizace IRIS. V rámci veškerých námi realizovaných 
výzkumných aktivit byla navázána nová partnerství, popř. rozšířeny možnosti 
spolupráce napříč zapojenými vědecko-výzkumnými institucemi.“

Martin Klempa, VŠB – Technická univerzita Ostrava

„Pro Miligal, s. r. o., který je malou společností, byl projekt velice přínosný. 
Umožnil nám podrobněji se seznámit s aspekty problematiky zachytávání  
a ukládání CO

2

 v globálním měřítku, hlouběji nastudovat poznatky a zkušenosti 

dosažené v zahraničí a spolupracovat s renomovanými institucemi při průzkumu 
a vyhodnocení pilotní lokality v České republice. Zásadním z hlediska  
naší společnosti byl také finanční příspěvek poskytnutý na pořízení nového 
moderního digitálního gravimetru a možnost jeho praktického používání při 
terénních měřeních v rámci projektu REPP-CO2.“

Jiří Sedlák, jednatel Miligal, s. r. o.