Testovací a tréninková vrtná plošina 

Ullrigg v areálu IRIS ve Stavangeru. 

Foto: V. Hladík, ČGS

1 000 000

tun oxidu uhličitého lze podle výsledků dynamického 

modelování uložit do zkoumaného úložiště při využití 

jeho maximální kapacity

vrtů vyhloubených v minulosti v zájmové lokalitě 

a poskytujících vstupní údaje pro geologické modelování

3D model geologického úložiště s15 geologickými 

rozhraními a 4 hlavními zlomy

tun oxidu uhličitého k plánovanému uložení 

do zkoumané geologické struktury v rámci 

základního scénáře pilotního úložiště

Projekt v číslech:

7

54

1

134

výzkumných pracovníků zapojených 

do řešení projektu

3

vzdělávací videa vysvětlující význam a principy 

technologie CCS – zpracována v české verzi 

a umístěna na internetu

2

krátké vzdělávací kurzy připravené norským partnerem

40

přednášek řešitelů projektu na mezinárodních i domácích 

odborných konferencích a seminářích (včetně 11 posterů)

3

studijní návštěvy českých výzkumníků v Norsku

subjektů (6 českých a 1 norský partner) 

zapojených do realizace projektu

70 000