10

„Projekt byl báječnou příležitostí k využití norských odborných znalostí v oblasti 
CCS a českých poznatků o výrobě elektřiny ke studiu možností využití CCS  
v elektrárně Vřesová. Byl vzácnou příležitostí k vyhodnocení využití nákladově 
efektivních CCS technologií v jedné z mála IGCC elektráren v Evropě založené 
na skutečných charakteristikách závodu. Navíc tento projekt umožnil založit 
dlouhodobou spolupráci mezi hlavními aktéry výroby elektřiny s využitím CCS 
v Norsku a České republice.“

Simon Roussanaly, SINTEF ER

„Práce na projektu nám přinesla možnost dále rozvinout dosud získané poznatky 
o aplikaci CCS technologií v energetice o nová, dosud málo rozpracovaná, 
řešení. Za velmi cenné považuji navázání úzké spolupráce s norským partnerem 
projektu, který díky svým zkušenostem a vysoké odborné úrovni, zejména 
v oblasti modelování procesů, velmi vhodně doplnil řešitelský tým českých 
vědců. Řada společných výsledků a vytvořené profesionální i osobní vztahy 
jsou příslibem pro pokračování a rozšiřování navázané spolupráce.“

Tomáš Dlouhý, FS ČVUT Praha

„Pro řešitelský tým ÚJV Řež, a. s. byl projekt přínosný svým zaměřením 
na problematiku CO

2

, kde bylo možné využít znalostí získaných z již proběhlých 

projektů řešících jiný způsob záchytu CO

2

. Významným přínosem pro řešitelský 

tým ÚJV Řež, a. s. bylo rovněž navázání kontaktů s norským partnerem. 
Díky práci na projektu a dosaženým výsledkům byly získány ucelené znalosti 
o technologiích potencionálně použitelných pro záchyt CO

2

 z energetických 

zařízení.“

Lukáš Pilař, ÚJV Řež, a. s.