Projekt v číslech:

2

4

 8

 8

7

1

autorizovaný software pro hodnocení zhodnocení 

vlivu integrace CCS (typu pre-combustion) 

do uhelného bloku v podmínkách ČR 

v softwarovém prostředí MS Excel

4

3

exkurze do technologických zařízení v ČR a v Norsku

 konference/semináře (2 v ČR, 1 v Norsku)

české subjekty a 1 norský partner podílející se 

na realizaci projektu

publikací (6 dílčích technických zpráv a 2 články 

v recenzovaném periodiku)

technologie separace CO

2

 analyzované v rámci projektu 

(rectisolová vypírka, membránová separace, kryogenní 

technologie, technologie na bázi karbonátové smyčky) 

prezentací výsledků na odborných konferencích 

(4x v ČR a 3x v zahraničí); z toho 1 prezentace oceněna 

cenou nejlepší prezentace na mezinárodní konferenci 

CO

2

 Summit II: Technologies and Opportunities – USA

Studijní návštěva/Exkurze zástupců partnerů 

projektu Czech-Norway-Pilot CCS (SINTEF ER, 

ČVUT v Praze) na elektrárně IGCC Vřesová – 

listopad 2015. Foto: Monika Vitvarová

 1

výměnný studijní pobyt zástupce ČVUT v Praze 

u norského partnera SINTEF ER