O zmírnění změny klimatu.

Usilujeme. 

EHP a Norské fondy 

v České republice

Program CZ08

Zachycování a ukládání 

CO

2

 (Carbon Capture 

and Storage – CCS) 

zmírňování klimatické 

změny