Vývoj a evaluace rehabilitačních programů pro řidiče pomocí neurobehaviorálních metod

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuVývoj a evaluace rehabilitačních programů pro řidiče pomocí neurobehaviorálních metod
Číslo projektu7F14183
Příjemce

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Partner

Norges Handelshøyskole

Transportøkonomisk Institut

Místní partner projektu

Centrum dopravního výzkumu

Popis projektu

Hlavním cílem projektu DRIVEN je snížit počet úmrtí souvisejících s dopravními nehodami pomocí vývoje a evaluace nového tréninku pro nebezpečné řidiče, založeného na empatii. Projekt staví na zjištěních předchozí spolupráce partnerů konsorcia – o slabší behaviorální a neurofyziologické empatické reakci u nebezpečných řidičů ve srovnání s řidiči bezpečnými. Takový výzkum vyžaduje spolupráci interdisciplinárního konsorcia složeného z Českých psychologů a terapeutů, kteří se specializují na rehabilitaci u řidičů, Norského psychologa specializujícího se na evaluaci rehabilitačních programů pro (problémové) řidiče, a týmu Českých neurovědců schopných měřit funkce mozku u dvou interagujících jedinců. Využívajíc této řady odborných znalostí, DRIVEN vyvine paradigma, které bude efektivní pro výzkum behaviorálních a neurofyziologických indexů empatické exprese tak, jak se rozvíjí v průběhu skutečných interakcí mezi řidiči. Tyto tzv. “hyperscanning” protokoly umožní neurobehaviorální posouzení empatie před a po absolvování tréninku empatie, na základě kterého bude následně realizovaná evaluace rehabilitačních programů pro řidiče v České republice – což je velmi důležitý úkol vzhledem k jejich relativně krátké historii. Úspěšné formy intervence budou integrovány do současných rehabilitačních programů v České republice. Kromě aspektu rehabilitace však tato ekologicky validní metoda pro posouzení empatie umožní také pokrok v neurovědním výzkumu empatie. Projekt je založen na předávání znalostí mezi výzkumnými pracovníky v oblasti psychologie, experimentální ekonomie a neurověd. Tato spolupráce rozvine a rozšíří znalosti a dovednosti především u mladých výzkumných pracovníků, kteří tvoří nedílnou součast týmu, a pomůže stimulovat oblast výzkumu, která zatím zůstává v České republice neprozkoumaná – neuroekonomii. Konečným výstupem projektu bude metoda pro objektivní evaluaci rehabilitací a behaviorálně-intervenčních programů, které jsou zaměřeny také proti jiným formám anti-sociálního chování (např. kriminalita). Výstupy projektu DRIVEN mají proto potenciál pro využití na trhu a budou předmětem zájmu široké škály zainteresovaných subjektů, včetně příslušných českých a norských správních orgánů a evropských ministerstev.

Schválený grant

25 541 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.10.2014, Datum ukončení: 30.4.2017