Odkazy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 11. 2014
 • doplnění odkazů

 • Oficiální stránky EHP a Norských fondů: www.eeagrants.org
 • Velvyslanectví Norského království v Praze: www.noramb.cz
 • Nadace rozvoje občanské společnosti - Zprostředkovatel Programu CZ03: www.fondnno.cz
 • Dům zahraniční spolupráce - Zprostředkovatel Programu CZ07: www.dzs.cz
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Zprostředkovatel Programu CZ09 a Partner Programu CZ07: www.msmt.cz
 • Nadace Open Society Fund Praha - Zprostředkovatel Programu CZ12: www.dejmezenamsanci.cz
 • Ministerstvo životního prostředí - Partner Programu CZ02 a Programu CZ08: www.mzp.cz
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Partner Programu CZ04: www.mpsv.cz
 • Ministerstvo kultury - Partner Programu CZ06: www.norskefondy.cz
 • Ministerstvo zdravotnictví - Partner Programu CZ11: www.mzcr.cz
 • Ministerstvo vnitra - Partner Programu CZ14: www.mvcr.cz
 • Ministerstvo spravedlnosti - Partner Programu CZ15: www.justice.cz